-og hvordan bliver man medlem?
Kulturforeningen LIV I SUNDBY er stiftet den 10. februar 1999

Hjemsted: Solvang Bibliotek

Remisevej 14, 2300 København S

e-mail: livisundby@gmail.com

 

Foreningens formål er at arrangere kulturelle oplevelser for alle aldersgrupper i Sundby.

LIV I SUNDBY er altså stedet, hvor man som enkeltperson, institution, virksomhed, organisation eller forening kan være med til at skabe musik-, teater-, kunst og andre kulturoplevelser i dit lokalområde.

Bestyrelsen består af 6 valgte medlemmer samt en fast repræsentant udpeget af Solvang bibliotek. Andre kan tilforordnes efter behov

En årlig generalforsamling afholdes i februar måned.

 

Indmeldelse sker ved personlig henvendelse på Solvang Bibliotek, i forbindelse med et arrangement eller ved at indbetale kontingent på foreningens bankkonto.

I samme forbindelse bedes man sende oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mail til foreningen på livisundby@gmail.com

Årligt kontingent er kr. 125 for private og giver mulighed for rabat på nogle af foreningens arrangementer. Hjemmeboende børn under 18 år er også omfattet af medlemskabet.

Et Institutions- eller foreningsmedlemskab koster kr. 300.- årligt og giver ikke mulighed for rabat.

Kontingentet kan indbetales kontant på Solvang Bibliotek eller indsættes på vores bankkonto: 1551-0060028826

Kontingentet gælder for et kalenderår gående fra 1. januar.

 

Billetter til arrangementer kan købes på nettet via hjemmesiden. Se link i toppen. Evt. kan de også købes ved indgangen i forbindelse med et arrangement, hvor der ikke er anført deltagerantal. Får man ikke brug for købte billetter, kan disse refunderes ved henvendelse på biblioteket senest to dage før arrangementet.

 

Bestyrelsen:

Formand:                              Bjørka Schandorff

Næstformand:                      Sara Fiil

Kasserer:                               Hanne Iversen

Bestyrelsesmedlemmer:    Leif Hermann, Per Frederiksen, Sanne Jaensch

Solvang Biblioteks bestyrelsesplads i Liv i Sundby deles af: Johan Fournaise, Morten Findstrøm og Mads Bluhm

Suppleanter: Bente Vedel Larsen og Sofie Bertolt Winther