Regnskab 2015              
  Liv i Sundby BKP I alt   Liv i Sundby

2014

BKP

2014

I alt

2014

Resultatopgørelse

1.januar – 31. december 2015

             
               
Indtægter              
Tilskud 144.500 657.900 802.400   177.783 624.763 802.546
Kontingenter 15.575   15.575   17.200   17.200
Entreindtægter 19.374   19.374   37.664   37.664
Andre indtægter 9.800 69.900 79.700     1.600 1.600
               
Indtægter i alt 189.249 727.800 917.049   232.647 626.363 859.010
               
Lønninger og honorarer              
Lønninger   -376.850 -376.850     -330.365 -330.365
Sociale udgifter   -4.537 -4.537     -5.952 -5.952
Honorarer -110.188 -205.500 315.688   -118.795 -227.807 -346.602
Dataløn   -3.539 -3.539     -3.166 -3.166
               
Lønninger og honorarer i alt -110.188 -590.426 -700.614   -118.795 -567.290 -686.085
               
Aktiviteter              
Diverse aktiviteter -35.514 -66.032 -101.536   -39.941 -40.876 -80.817
Andel af bibliotekets aktivitet     0   -34.591   -34.591
Øvrige omkostninger -37.169 -69.470 -106.639   -36.776 -91.852 -128.628
               
Aktiviteter i alt -72.673 -135.502 -208.175   -111.308 -132.728 -244.036
               
Resultat i alt 6.389 1.872 8-261   2.544 -73.655 -71.111

 

 

 

Regnskab 2015              
  Liv i Sundby BKP I alt   Liv i Sundby

2014

BKP

2014

I alt

2014

Balance d. 31. december 2015

 

 

 

 

           
               
Aktiver              
Tilgodehavende 63.000   63.000     99.879 99-879
Mellemregning -29.456 29.456 0   -6.513 6.513 0
Danske Bank 42.703   42.703   73.888   73.888
Kassebeholdning 808   808   6.553   6.553
               
Aktiver i alt 77.055 29.456 106.511   73.928 106.392 180.320
               
Passiver              
Egenkapital 1. januar 2015 68.928 11.878 80.806   66.384 85.533 151-917
Årets resultat 6.389 1.872 8.261   2.544 -73.655 -71.111
               
Egenkapital i alt 75.317 13.750 89.067   68.928 11.878 80.806
               
               
Gæld              
Skyldige omkostninger 1.738 1.290 3.028     20.000 20.000
Skyldig a skat mv   14.416 14.416     13.714 13.714
Forudbetalinger     0   5.000 60.800 65.800
               
Gæld i alt 1.738 15.706 17.444   5.000 94.514 99.514
               
Passiver i alt 77.055 29.456 106.511   73.928 106.392 180.320