Kulturforeningen: Liv i Sundby

Dine Data - Privatlivspolitik

Medlemsregistrering

 • Foreningen registrerer medlemmer med navn,  adresse, e-mailadresse, tilf.nr. og kontingentniveau. Ethvert medlem har ret til aktindsigt i de registrerede oplysninger. 
 •  Foreningen behandler de registrerede oplysninger som led i medlemskommunikation, ajourføring og kontingentopkrævning, herunder udsendelse af rykkerskrivelser ved kontingentrestance.
 • Foreningen  videregiver ikke de registrerede oplysninger uden retskendelse.
 • Foreningen sletter registrerede oplysninger, såfremt et medlem udmelder sig eller slettes på grund af kontingentrestance.

Cookies

 • Foreningen hjemmeside anvender ikke cookies.

Udgiver

 • Hjemmesiden ejes og publiceres af Kulturforeningen Liv i Sundby.

  Foreningens hjemsted er Solvang Bibliotek
  Remisevej 14,  2300 København S.
  Liv i Sundbys CVR-nummer er 32173861

 • Mail: livisundby@gmail.com