Bjørka

Årsregnskab for Liv i Sundby 2018

Resultatopgørelse Liv i Sundby 31. december 2018 Indtægter Tilskud fra Lokaludvalg Amager Vest 115323 Kontingenter 13700 Entreindtægter 50217 Andre indtægter 28827 Indtægter i alt 208067 Udgifter Honorarer -123800 Diverse aktiviteter -18724,8 Teaterforestillinger -21542,6 Program -28375 Porto &IT-udg -1718 Gebyrer -346 Kontingenter -200 Udgifter i alt -194706 Resultat 13360,6 Resultatopgørelse Liv i Sundby 31. december 2017 …

Årsregnskab for Liv i Sundby 2018 Læs mere »