Årsregnskab for Liv i Sundby 2018

Resultatopgørelse Liv i Sundby 31. december 2018
Indtægter
Tilskud fra Lokaludvalg Amager Vest 115323
Kontingenter 13700
Entreindtægter 50217
Andre indtægter 28827
Indtægter i alt 208067
Udgifter
Honorarer -123800
Diverse aktiviteter -18724,8
Teaterforestillinger -21542,6
Program -28375
Porto &IT-udg -1718
Gebyrer -346
Kontingenter -200
Udgifter i alt -194706
Resultat 13360,6
Resultatopgørelse Liv i Sundby 31. december 2017
Indtægter
Tilskud fra Lokaludvalg Amager Vest 114985
Kontingenter 12825
Entreindtægter 32795
Andre indtægter 24486
Indtægter i alt 185091
Udgifter
Honorarer -119650
Diverse aktiviteter -10191,5
Teaterforestillinger -20100
Program -24112,5
Porto &IT-udg -1693
Gebyrer -300
Kontingenter -100
Udgifter i alt -176147
Resultat 8944
Balance Liv i Sundby 31. december 2018
Aktiver
Tilgodehavender 62625
Mellemregning 0
Danske Bank 24618
Kassebeholdning 608
Aktiver i alt 87851
Passiver
Egenkapital 01-01-18 74491
Årets resultat 13360
Egenkapital i alt 87851
Skyldige omkostninger 0
Passiver i alt 87851
Balance Liv i Sundby 31. december 2017
Aktiver
Tilgodehavende 64784,5
Mellemregning 63748
Danske Bank 9112,84
Kassebeholdning 594
Aktiver i alt 0
Passiver
Egenkapital 01-01-17 65547
Årets resultat 8944,3
Egenkapital i alt 74491,3
Skyldige omkostninger 63748
Passiver i alt 138239,3

På bestyrelsens vegne: Sanne Jaensch (formand) Bente Vedel Larsen (kasserer)

Revisorer: Berit Broe og Max Bruun

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *