Hvem er vi?

-og hvordan bliver man medlem?
Kulturforeningen LIV I SUNDBY er stiftet den 10. februar 1999

Hjemsted: Solvang Bibliotek

Remisevej 14, 2300 København S

e-mail: livisundby@gmail.com

Foreningen er drevet af frivillige, og arrangementerne er åbne for alle.

LIV I SUNDBY er altså stedet, hvor man som enkeltperson, institution, virksomhed, organisation eller forening kan være med til at skabe musik-, teater-, kunst og andre kulturoplevelser i dit lokalområde.

Bestyrelsen består af 6 valgte medlemmer samt mindst en fast repræsentant udpeget af Solvang Bibliotek. Andre kan tilforordnes efter behov.

En årlig generalforsamling afholdes i februar måned.

Indmeldelse sker ved at indbetale kontingent på Liv i Sundbys konto i Danske Bank: reg. 1551, konto 0060028826, ved henvendelse på Solvang Bibliotek eller i forbindelse med et af Liv i Sundbys egne arrangementer.

Ved indmeldelse bedes man oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mail til foreningen, eller hvis man indmelder sig ved at indbetale til banken på livisundby@gmail.com

Årligt kontingent er kr. 125 for private og giver mulighed for rabat på nogle af foreningens arrangementer. Hjemmeboende børn under 18 år er også omfattet af medlemskabet.

Et Institutions- eller foreningsmedlemskab koster kr. 300.- årligt og giver ikke mulighed for rabat.

Kontingentet gælder for et kalenderår gående fra 1. januar.

Billetter til foreningens egne arrangementer kan købes på nettet via hjemmesiden. Se link i toppen. Der kan ikke købes billetter i døren til udsolgte arrangementer pga pladsbegrænsning.

Bestyrelsen:

Formand:                              Sanne Jaensch

Næstformand:                      Sara Fiil

Kasserer:                               Bente Vedel Larsen

Bestyrelsesmedlemmer:   Hanne Degnbol, Ilona Ramussen, Povl Rasmussen

Solvang Biblioteks bestyrelsesplads i Liv i Sundby deles af Johan Fournaise, Morten Findstrøm og Mads Bluhm

Suppleant: Trine Billum

Skriv et svar