Persondatapolitik

Privatlivspolitik for Liv i Sundbys medlemsregister.

  1. Foreningen registrerer medlemmer med navn,  adresse, e-mailadresse, tilf.nr. og kontingentniveau. Ethvert medlem har ret til aktindsigt i de registrerede oplysninger.
  2. Foreningen behandler de registrerede oplysninger som led i medlemskommunikation, ajourføring og kontingentopkrævning, herunder udsendelse af rykkerskrivelser ved kontingentrestance.
  3. Foreningen videregiver ikke de registrerede oplysninger uden retskendelse.

Foreningen sletter registrerede oplysninger, såfremt et medlem udmelder sig eller slettes på grund af kontingentrestance.